Tècnic/a d'integració de sistemes

Barcelona / . / Full-time

Des de MUR&PARTNERS oferim posicio? de Te?cnic/a d’integracio? de sistemes per a que formi part de l’equip de l’A?rea de sistemes i infraestructures, en una empresa pu?blica del sector serveis, en proce?s de digitalitzacio?.

L’EMPRESA
Per a una important empresa del sector gran consum i alimentacio?, ubicada a Barcelona.

LA POSICIO?
En depende?ncia al Cap de Tecnologies de la Informacio?, la persona que s’incorpori s’encarregara? de la definicio? tecnolo?gica i implementacio? de plataformes, arquitectures sistemes de integracio?, gestionant les eines resultants i desenvolupant projectes relacionats amb sistemes.

Requisits
FP infroma?tica o Enginyeria Informa?tica (te?cnica o superior) o formacio? similar. Valorable experie?ncia en posicions similars.

Coneixements en:
?  Entorn empresarial: Microsoft i Office 365
?  Angle?s te?cnic
?  Arquitectures SOA composades per EBS: BUS de Integracions de Serveis
? Enterprise services bus o IpaaS
?  Servidors: Windows Server 2016
?  Serveis: Configuracio? Active Directory
?  Webservices
?  Preferiblement llenguatges de programacio?: JAVA i JAVASCRIPT

Responsabilitats ba?siques:
?  Definir tecnolo?gicament i gestionar la implementacio? de plataformes, sistemes i arquitectures, de cara als diferents projectes a desenvolupar, dels ja existents i la implantacio? de les eines corresponents.
?  Implantacio? de sistemes de Integracio? i gestio? dels mateixos.
?  Desenvolupament de projectes relacionats amb sistemes i serveis: recerca d’innovacions,proposta, disseny te?cnic, redaccio? de plecs si s’escau i seguiment del projecte.
?  Definir i implementar les poli?tiques de seguretat me?s adequades pel negoci.
?  Confeccio? dels plans d’arquitectura.
?  Confeccio? dels plans de capacitat (recursos dels sistemes) i disponibilitat.
?  Confeccio? dels plans de nivells de servei i continui?tat del servei.
?  Participacio? en el projecte de digitalitzacio? de la companyia.
?  Es valorara? coneixements en Azure

LOCALITZACIO?
Barcelona

CONTACTE
Maria Aligue?


 
 
  • ENVÍA TU CANDIDATURA

  • Seleccionar fichero
  • ENLACES

  • ¿QUIERES AÑADIR ALGO MÁS?

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.